Lähemmäksi luontoa...

Övriga utrymmen

  Skidunderhåll
  Aktivitetsrum (för pyssel o dyl.)
  Redskapsunderhåll
  Fitness center