Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivanki avanto

Exempel på Nuotta-träning

  • Vattenaktivitet
  • Repaktivitet och klättring
  • Utflykter och vandringar
  • Ödemarksfärdigheter, teamfunktioner och motionering
  • Övriga metoder som stöder träningen är nätverkskarta, sinnesbildövningar, drömkarta, JAG-reklam och SWOT-analysen
  • Teman för att klara vardagen är en del av Oivankis Nuotta-träning och vid behov kan ett hemaktigt Nuotta-utrymme användas (kök, vardagsrum och bastu) för att träna vardagsfärdigheter. Vardagsfärdighet inkluderas i äventyrliga funktionshelheter bl.a. enligt följande: 
    • anskaffning och tillverkning av mat
    • hur stor betydelse har god mat och bra sömn till att orka 
    • städning och prydlighet på lägret
    • att utveckla sina problemlösningsfärdigheter 
    • att binda sig till gruppens regler 
    • påklädning och klädvård