Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivanki avanto

Lägerskola

Lägerskola är undervisning utanför skolan i två eller flera dagars perioder.  I lägerskolan har eleven möjlighet att anpassa det lästa i praktiken, som samtidigt vidgar elevens världsbild och konkretiserar det inlärda.  Som bäst ökar lägerskolan intresset för undervisningen, höjer motivationen, ger omväxling och piggar upp den normala skolrytmen. 

Oivanki on luonnossa tekemisen, oppimisen ja kasvun paikka, siksi toimimmekin paljon ulkona. Toiminnassa korostuvat yhdessä tekemisen haasteet ja onnistumisen sekä vastuullisuus itsestä ja muista. oppiminen on kokemuksellista, elämyksellistä ja toiminnallista. Oppimisen lähtökohtana ovat omat kokemukset ja havainnot.

Meille tärkeitä arvoja ovat  kasvatuksellisuus, turvallisuus, osaaminen ja ammattitaito, välittäminen ja luonnollisuus.

Leirikoulu Oivangissa on kaikkea tätä räätälöitynä kunkin luokan mielenkiinnon kohteiden, erityisosaamisen ja aikataulun mukaan. Oivangin ohjelmat ovat sisällöiltään opetussuunnitelmaa tukevia tuoden oppimiseen mukaan käytännön tekemisen. Hauskan yhteistoiminnan varjolla opitaan ryhmätyöskentelytaitoja, vuorovaikutusta ja sosiaalista kanssakäymistä. Luontoretkiltä tarttuu mieleen lajihavaintoja, retkeilytaitoja ja oivalluksia ympäristössä tapahtuvista asioista. Kädentaitoja kehittävät ohjelmat lisäävät luovuutta ja voivat antaa kipinän vaikkapa uuden harrastuksen aloittamiseen.

Tutustukaa tarkemmin ohjelmiimme ja valitkaa yhdessä luokallenne sopiva kokonaisuus. Suunnittelun apuna voi käyttää myös leirikouluille suunniteltuja esimerkkiohjelmiamme. Tervetuloa Oivankiin oppimaan!