Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivanki avanto

Studera utomlands

Du kan resa utomlands för att studera på egen hand eller via olika program. Det finns många alternativ. Som byteselev krävs att du studerar på klass 9, gymnasiet eller yrkesskola. Under somrarna ordnas en eller ett par veckors språkkurser för olika åldersgrupper, även till ungdomar under 18 år. Om du studerar i yrkesskola eller yrkeshögskola, kan du fråga om din egen skolas utbytesstudieplatser. Utomlands kan du avlägga en del, eller i flera fall, hela din examen.