Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivanki avanto

Kansainvälinen nuorisotoiminta

Nuorisokeskus Oivangin tavoitteena on lisätä koillismaalaisten nuorten kansainvälistymistä, mahdollistaa vuoropuhelua eri kulttuurien välillä, edistää nuorten kielitaidon kehittymistä sekä nuorisotyön monimuotoista toimintaa. Ohjaamme ja tuemme myös käytännössä nuorten omien hankkeiden toteuttamisessa.
Toiminta pitää sisällään mm. kansainvälisiä leirejä, opiskelijavaihtoa sekä tukea ja käytännön apua vaikkapa ulkomaille töihin lähdössä.