Saunarakennus.jpgPöllö.jpgtyttö ja kala.jpg

Lägerskola

Vår ungdomsverksamhet har många olika målgrupper, men vårt främsta syfte är att i positiv anda stödja, hjälpa och ge handledning åt ungdomar. 

 

Ge feedback!

Oivanki?

Trevligt boende för ungdomar till pris 25 €/dygn och för vuxna 35 €/dygn. Oivanki ligger nära intill naturen och vissa av centrets aktiviteter ingår i inkvarteringspriset.

Oivanki är ett av de tio nationella ungdomscentren i Finland som erhåller stöd av Undervisnings- och kulturministeriet.

Förberedande Youth in Action

Ungdomscentret Oivanki stödjer ungdomarnas utveckling och växande.
Centrets aktiviteter riktas till många olika målgrupper, men dock prioriteras ungdomsarbetet främst. Ungdomarnas stöttande och handledning, så att de ska hitta sin egen väg, hör till Oivankis huvuduppgifter.

International Youth in Action

Ett av ungdomscentret Oivankis syften är att öka olika nationaliteters besök till centret, för att det bl.a. möjliggör nödvändiga goda dialoger mellan olika kulturer.