Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivanki avanto

Nuotta-valmennus

Nuotta-valmennukset on tarkoitettu työpajojen ja etsivän nuorisotyön kautta tavoitetuille 13–28-vuotiaille nuorille, joiden kohdalla arjenhallinta edesauttaa opiskelu- tai työpaikan löytymisessä ja säilyttämisessä. Valmennuksen tavoitteena on nuorten sosiaalinen vahvistaminen.

Valmennus on maksuton etsivän nuorisotyön ja työpajojen nuorten ryhmille opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Muut ryhmät voivat tiedustella mahdollisuutta Nuotta-valmennukseen omakustannehintaan.

Lähtökohta kehitystyössä on valtakunnallisten nuorisokeskusten vahva osaaminen kokemuksellisessa ja toiminnallisuutta korostavassa nuorisotyössä ja pedagogiikassa. Kukin keskus hyödyntää valmennuksissa omaa erityisosaamistaan ja toimintaympäristöään. Valmennus pohjautuu vapaaehtoisuuteen, toiminnallisuuteen, osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Valmennukset toteutetaan joko päivä- tai intensiivivalmennuksena ja ne räätälöidään nuoren ja ryhmän tarpeista lähtien.

Oivangin Nuotta-valmennus

Pääasiana on seikkailukasvatus, vahva luonnossa tapahtuva ryhmätyönmenetelmä, jonka avulla voidaan vahvistaa nuorten itsetuntoa, ryhmätyötaitoja, vastuunkantamista, itsestä ja muista huolehtimista. Seikkailutoiminnan reflektointi, oppiminen ja omien vahvuuksien löytäminen sekä omien rajojen/kynnysten ylittäminen turvallisesti, voivat toimia nuorelle metaforana arkeen, jotta yksilö voi todeta: osaan, pystyn ja uskallan.  Valmennusta toteutetaan pitkäkestoisena ja lyhytkestoisena. Kaikki valmennukset ovat räätälöitävissä pituuden tai vaativuuden suhteen ryhmän tarpeisiin sopiviksi. Ryhmän mukana pitää saapua aina myös nuorten oma ohjaaja.
 
Lisätietoja ja hakemukset: nuotta(at)kuusamo.fi, 
p. 040 860 8049 tai 040 8608608

Esimerkki Nuotta-valmennuksesta

Mm. vesistötoiminta, köysitoiminta ja kiipeily, retket ja vaellukset, erätaidot, tiimitoiminnot ja liikunta. Muita toimintaa tukevia menetelmiä ovat verkostokartta, mielikuvaharjoitukset, unelmakartta ja MINÄ-mainos. Arjenhallinnanteemat ovat osa Nuotta-valmennusta ja tarvittaessa käytössä on kodinomainen Nuotta-tila (keittiö, olohuone ja sauna) arkitaitojen harjoitteluun. Arjenhallinta sisältyy toimintakokonaisuuksiin mm. seuraavasti:

  • ruoanhankinta ja -laitto
  • hyvän ruoan ja unen merkitys jaksamiseen
  • ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen
  • ryhmänsääntöihin sitoutuminen.