Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivanki avanto

Luonto ja oppiminen

Luonto muodostaa Oivangin koko toiminnan ytimen. Ruka-Kuusamo alueella voikin lyhyessä ajassa nähdä ja kokea paljon. Alueelta löytyy järviä, jokia, koskia ja putouksia. Joet virtaavat kanjoneissa, korkeuserot ovat suuria.

Ruka ja Valtavaara kohoavat lähes 500 metrin korkeuteen puurajan yläpuolelle. Rukan alueella kuluu helposti päivä tai pari, talvella helposti useampikin. Rukalla saa näkymän nykyaikaisista elinkeinoista oheispalveluineen. Kuusamon tropiikki edustaa uusia palveluja. Matkailu onkin Kuusamon tärkein työllistäjä.

Rikkonainen maasto ja jokilaaksot ovat olleet suojainen kasvupaikka monipuoliselle kasvillisuudelle ja ikimetsille. Monin paikoin maaperästä löytyy kalkkikiveä. Metsät tarjoavat asuinpaikan lähes 30 nisäkäslajille. Melkoisella varmuudella pääset näkemään täällä ainakin poroja. Lintuja on havaittu yli 100 lajia.

Oulanka jylhine maisemineen, koskineen ja kasveineen on ollut tunnettu laajemmin jo 1800 –luvulta lähtien. Suojeluajatukset heräsivät jo yli 100 vuotta sitten, mutta kansallispuisto Oulangasta tuli vuonna 1956. Puistoa on laajennettu 1980 –luvulla kahdesti. Puiston pinta-ala on nykyisin 270 km2. Tiivistä yhteistyötä tehdään Venäjän puolella olevan Paanajärven kansallispuiston kanssa.

Oulangan kansallispuistossa käy lähes 200 000 matkailijaa vuosittain. Puistoa kehitetään jatkuvasti, jotta voidaan pitää luonnonsuojelu mukana matkailun kehityksessä. Tavoitteena on säilyttää alkuperäistä luontoa myös jälkipolvien ihailtavaksi.
Oivangin periaatteena on tukea tätä kehitystä. Kaikki leirikoululaiset oppivat luonnossa liikkumisen periaatteet. Luonto on paikka, jossa voimme oppia, viettää vapaa-aikaa ja virkistyä. Luontoa ei voi ostaa, mutta säilyttää sitä voi.

Täällä on opittu elämään luonnon ehdoilla. Yksi hyvä esimerkki on porotalous. Vapaana juoksevat porot kootaan aika ajoin erotusaitauksiin. Perinteet ja osaaminen on kehittynyt satojen vuosien aikana. Tutustuminen porotalouteen antaa kuvan siitä, kuinka ihminen voi elää sopusoinnussa luonnon kanssa.

Olemme valtakunnallisen luonto- ja ympäristökasvatuksen tukiverkoston (LYKE)  jäsen.